บริษัท วีเกียรติ นำเข้าและส่งออก จำกัด
บริษัท วีเกียรติ นำเข้าและส่งออก จำกัด
0

การส่งเคลมประกันสินค้า

ขั้นตอนการส่งเคลมโดยตรงกับบริษัทฯ

1.    ติดต่อยื่นเรื่องช่องทางออนไลน์ Facebook : weekait-อุปกรณ์ตกปลาLine : @weebass

หรือโทรติดต่อบริษัทโดยตรง โทร : 086-399-8898

2.   แจ้งรายละเอียดสินค้า พร้อมระบุอาการและสาเหตุของสินค้า ที่เกิดชำรุด พร้อมเบอร์โทรติดต่อลูกค้า   

ใส่ลงในกล่องสินค้า

3.  ส่งสินค้าเข้ามาตามที่อยู่ บริษัท วีเกียรติ นำเข้าและส่งออก จำกัด เลขที่ 171  ซอยทุ่งมังกร 9  ถนนทุ่งมังกร

แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170  เบอร์โทร : 086-399-8898

4.  บริษัทจะทำการติดต่อกลับ เมื่อได้รับสินค้าที่ส่งมา เพื่อดำเนินการลำดับต่อไป

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

    เพียงคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ WEEBASS รับสิทธิพิเศษ อาทิ อะไหล่ชิ้นส่วนภายใน ฟรี!, ตรวจเช็คสภาพรอก ฟรี!, และบริการล้างรอก มีเงื่อนไข ดังนี้

 - คุณจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน "ลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์"

 - การรับประกัน มีระยะเวลา 1 ปีเต็ม โดยขอบเขตของการประกัน คือ อะไหล่ชิ้นส่วนภาพใน* เท่านั้น

 - กรณีที่ผู้ใช้ ทำการถอด-รื้อ  สินค้าด้วยตนเอง  ต้องการส่งรอกเข้ามาใช้การรับประกัน  ผู้ใช้ต้องส่งชิ้นส่วนทั้งหมด กลับเข้ามาให้ครบ

(รวมชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหายด้วย)

 - กรณีที่ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนที่เสียหายกลับมาได้ ทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าชิ้นส่วนนั้นๆ (ถือเป็นนอกการรับประกัน)

 - ชิ้นส่วนที่ไม่ได้มีการรับประกัน** (ระบุในหมายเหตุ)  หากเกิดความเสียหายนั้น  สามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อได้ตามราคาที่บริษัทกำหนด

หมายเหตุ

  *อะไหล่, ชิ้นส่วนภายในที่มีการรับประกัน คือ ชุดเฟือง, ชุดเกลี่ยสาย, สปริง, ชุดยกฟรีสปูล, ผ้าเบรค และฝาปิดรอก

 **การรับประกันนี้ ไม่รวมถึง  ส่วนประกอบหลักภายนอก เช่น  บอดี้/เฟรมรอก, สปูล/หลอดเก็บสาย, แขนหมุน(น็อป) รวมถึงชิ้นส่วนใดๆ

ที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องกัน กับส่วนที่กล่าวมา

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ในการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.