บริษัท วีเกียรติ นำเข้าและส่งออก จำกัด
บริษัท วีเกียรติ นำเข้าและส่งออก จำกัด
0
WEEBASS รอก - รุ่น HULK
WEEBASS รอก - รุ่น HULK
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 3000
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 3000
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 3000
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 4000
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 4000
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 4000
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 5000
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 5000
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 5000
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 6000
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 6000
WEEBASS รอก - รุ่น HULK 6000

WEEBASS รอก - รุ่น HULK

Non-returnable
THB960.00 - THB1,080.00

HULK spinning reel

  • Gear Ratio 5.2:1 (2000-3000)
  • Gear Ratio 4.9:1 (4000-6000)
  • 6+1 Stainless steel ball bearing
  • Max drag 7-15 kg
  • Line Capacity(mm/m) : #2000 : 0.18/480  0.20/390
  • #3000 : 0.25/290  0.30/200
  • #4000 : 0.40/170  0.45/137
  • #5000 : 0.40/210  0.45/165
  • #6000 : 0.45/180  0.50/150
weebass_เบอร์รอก
Choose Quantity
+ Add to Cart
Product Details
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.